دستگاه شیرینگ اتوماتیک

دستگاه های بسته بندی به طور کلی از نظر عملکرد به سه دسته کلی 1-شیرینگ دستی 2-شیرینگ نیمه اتوماتیک 3-شیرینگ اتوماتیک تقسیم میشوند که دستگاه شیرینگ اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور میتواند محصولات را بسته بندی نماید و با توجه موقعیت دستگاه در خط تولید به اشکال مختلف قابل نصب میباشند در زیر میتوانید انواع دستگاه های بسته بندی شیرینگ اتوماتیک را مشاهده نمایید: