دستگاه استرچ پالت اتوماتیک

دستگاه استرچ پالت اتوماتیک میتواند در خط تولید نصب گردد و پالت محصولات را بصورت اتوماتیک تغذیه نماید این مدل دستگاه ها میتواند نایلون استرچ را بگیرد – متصل نماید و و این عملیات را تکرار نماید و بدون هیچ اپراتو عملیات بسته بندی پالت را بصورت فول اتومات انجام دهد در زیر انواع دستگاه استرچ پالت اتوماتیک را مشاهده نمایید: