دستگاه شیرینگ بطری

یکی از کاربرد های دستگاه شیرینگ پک بسته بندی و وکیوم بطری و پت بصورت بسته کامل بدون کفی (شل) میباشد که توسط قسمت ردیفکن یا سورت کننده بصورت بسته های 6 – 12 -15 – 24 و محصولات نوشیدنی و یا مایعات را بسته بندی مینماید. در زیر انواع دستگاه کن جهت انواع نوشیدنی و مایعات را مشاهده نمایید: