دستگاه کارتنینگ

دستگاه کارتنینگ

دستگاه کارتنینگ دستگاهی است که کارتن مقوایی را به اشکال مختلف شکل می دهد تا جعبه مقوایی ساخته شود و معمولا از چسب گرم و یا Hot Melt برای این منظور استفاده می کند.این دستگاه ها معمولا با 2 عملکرد متفاوت ساخته می شوند.

دستگاه ساخت جعبه مقوایی

در این مدل از دستگاه ها کارتن دایکات شده را به دستگاه می دهند و در خروجی کارتن هایی با اشکال محتلف را دریافت میکنند.

دستگاه بسته بندی با کارتن

در این مدل از دستگاه ها یکی از ورودی ها محصولات تولیدی و ورودی دیگر کارتن مقوایی دایکات شده می باشد که با مانیزم های مختلف جعبه را به دور محصول در حال حرکت می سازد.

در زیر 2 نمومه از دستگاه ها را مشاهده می نمایید: