دستگاه پالتایزر صفحه ای

دستگاه پالتایزر صفحه ای یکی از انواع دستگاه های پالتایزر میباشد که عملیات چیدن پالت را بصورت اتوماتیک انجام میدهد این مدل ها میتواند یک صفحه کامل یا یک طبقه کامل از پالت را بصورت یکجا چیدمان نماید پس سرعت این مدل بسیار بالا تر از مدل کارتزینی است و در صنایعی که وزن سنگین و سرعت بالا مورد نیاز است مانند صنایع غذایی – نوشیدنی – آب معدنی – نوشابه – دوغ – مآشعیر کاربرد دارد: