دستگاه باند پیچ

دستگاه های باند پیچ میتوانند یک باند 25-12-6 سانتی متری بسته به ابعاد دستگاه به دور محصول مورد نظر بپیچد این باند معمولان از جنس فیلم استرچ میباشد و بیشتر مناسب محصولات با طول زیاد میباشد بسته بندی انواع در و پنجره و بسته بندی چوب های MDF و یا بسته بندی درب های ضد سرقت از کاربرد های این دستگاه میباشد.