دستگاه استرچ پیچ حلقوی

دستگاه استرچ پیچ حلقوی

دستگاه هایی که همانند بسته بندی لاستیک نواری را داخل یک کویل تو خالی میپیچد استرچ پیچ حلقوی نامیده میشود. و با توجه به انواع محصولات در 2 نوع طراحی و تولید میگردد.

انواع استرچ پیچ حلقوی

1- کویل پیچ نایلون استرچ

دستگاهی که سلفون استرچ را با عرض کمتر از 12.5 سانتیمتر به دور محصولات کویل مانند تو خالی میپیچد و جهت بسته بندی سیم برق – بسته بندی لوله – بسته بندی لاستیک – بسته بندی مسوار ۀهنی و مسی و .. کاربرد دارد.

2- کویل پیچ فوم متالایز

از نظر ساختار و کاربرد تا حدود زیادی همانند دستگاه بالا است با این تفاوت که بجای نایلون استرچ ، فوم متالایز را به دور محصول حلقوی میپیچد و یه دلیل هجیم بودن فوم متالایز سیستمی برای این دستگاه طراحی گردیده که میتواند رول متالایز در خارج حلقه دوار سوار شود. این بسته بندی مناسب محصولاتی است که نباید نور ببینند.

انواع دستگاه استرچ پیچ حلقوی