Loading...

دستگاه استرچ پیچ کویل

این دستگاه جهت بسته بندی کویل های سنگین و نیمه سنگین کاربرد دارد سلفون استرچ را به دور کویل می پیچد این دستگاه مناسب بسته بندی کویل کاغذ | بسته بندی کویل پلاستیک | بسته بندی رول دستمال کاغدی و کالا های رول و کویل مانند میباشد. این دستگاه ها در مدل های صفحه گردان و دکل گردان طراحی و تولید میگردند.

انواع دستگاه بسته بندی کویل

دستگاه کویل پیچ صفحه گردان

این دستگاه از مکانیزم صفحه گردشی و توپی های چرخشی جهت حرک رول ها استفاده مینماید این دستگاه فضای کمتری را اشغال مینماید و مناسب صنایع کوچک و متوسط میباشد.

دستگاه کویل پیچ دکل گردان

این دستگاه با توجه به اینکه از سیستم دکل گردان و یا دروازه ای جهت پیچش نایلون استرچ استفاده مینماید از استحلاک بسیار پایینی برخوردار است و غالبا در صنایع بزرگ با کار سنگین کاربرد دارد. 

  • قابلیت استرچ پیچ پالت و بسته بندی محصولاتی از قبیل رول های بزرگ و سنگین و رول های کوچک و سبک  و...تا حداکثر وزن 2000 کیلوگرم را جهت کاربری  متوسط  دارا میباشد.این دستگاه استرچ پالت  مناسب کارخانجاتی است که رول های مخروطی و یا تو پر  تولید میکنند تفاوت این دستگاها با دستگاه 2000pc در این است که با قرار گیری رول بر روی  توپی های گردان صفحه  با حرکت از دو محور مختلف فیلم استرچ به دور رول بصورت کامل پیچیده میشود. کارایی زیاد دستگاه و بسته بندی منظم و منحصر به فرد و با کیفیت از نقاط باراز دستگاه بشمار می آید.