دستگاه شیرینگ پک

انواع دستگاه شیرینگ پک


دستگاه شیرینگ به انگلیسی (Shrink Packing Machines) و در فارسی با املا های متفاوت (دستگاه شرینک پک -دستگاه شیرینگ پک – دستگاه شرینک پک -دستگاه شیرینک پک) نوشته میشوند.

یکی از انواع دستگاه های بسته بندی است که نایلون شرینک و یا سلفون را به دور محصولات و با حرارتی که توسط تونل حرارتی ایجاد میشود قرار میدهد و یا وکیوم مینماید.

این دستگاه از نظر عملکرد به گروه های زیر تقسیم می شود:

3 نوع دستگاه شیرینگ از نظر عملکرد

1- شرینک پک دستی

دستگاه شیرینگ دستی

تصویر دستگاه شیرینگ پک دستی

شیرینک پک دستی دستگاهی است که از نظر اتوماسیون صنعتی کمترین میزان پیچیدگی را دارا میباشد و شیرینگ پدالی و شرینک کابینی و تونل حرارتی از این دسته اند.

2- شیرینگ نیمه اتوماتیک

دستگاه شیرینگ نیمه اتوماتیک

تصویر دستگاه شیرینگ نیمه اتوماتیک

دستگاه شیرینگ نیمه اتوماتیک دستگاهی با اتوماسیون صنعتی متوسط میباشد. که بیشتر جهت بسته بندی مواد غذایی و یا بسته بندی خشکبار و یا بسته بندی کالاهای صنعتی با تیراژ متوسط کاربرد دارد.

3- شیرینک اتوماتیک

دستگاه شیرینگ اتوماتیک

تصویر دستگاه شیرینگ اتوماتیک

دستگاه شرینک پک اتوماتیک از دستگاه های بسته بندی نهایی است که بصورت اتوماتیک در خط تولید قرار می گیرند. بیشترین میزان اتوماسیون صنعتی در آن بکار گرفته شده و برای کارکرد به نیروی انسانی وابسته نیست.

.

ویدیو انواع دستگاه شیرینک پک

.

.
.