دستگاه شیرینگ پالت

دستگاه شیرینگ پالت

 یکی از قدیمی ترین روش های بسته بندی میباشد که تا به امروز هنوز جایگزین مناسبی که بتواند تمام خصوصیات آن را در خود داشته باشد هنوز طراحی نشده است و بهترین بسته بندی را با نایلون شرینک برای پالت انجام میدهد.

2 مزیت مهم  

1- ایزولاسیون بالای پالت

با توجه به اینکه در بسته بندی این دستگاه از کیسه های دوخت شده با ضخامت بالا (بیش از 200 میکرون) استفاده میگردد محصول کاملا ایزوله میگردد.

2- شکیل بودن پالت

چون با حرارت نایلون شیرینگ را به دور پالت وکیوم میکند از نظر شکل ظاهری بهترین دستگاه بسته بندی پالت محسوب میشود.