دستگاه شیرینگ لوازم خانگی

دستگاه شیرینگ لوازم خانگی

دستگاه شیرینگ با سفارشی سازی های خاص میباشند که در صنایع لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرند در این صنایع با توجه به حجم تولید و نوع محصول تولیدی دستگاه شیرینگ خاص طراحی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

3نوع از بسته بندی لوازم خانگی

1-دستگاه شیرینگ هود

این نوع دستگاه شیرینگ به حلقه آتش نیز مشهور بوده و مناسب بسته بندی محصولات چهار گوش مانند ماشین لباسشویی-کولر آبی و.. میباشد و سرعت و کیفیت یکی از اهداف اصلی این مدل دستگاه ها مبیاشد.

2- دستگاه شیرینگ یخچال فریزر

دستگاه های یخچال فریزر هم معمولا اهدافی مشابه دستگاه های شیرینگ هود را دنبال میکنند با این تفاوت این مدل دستگاه ها بصورت ایستاده طراحی میشوند و معمولا بصورت تونلی طراحی میگردند تا بتوان با سرعت خط تولید کننده بهتر هم خوانی داشته باشد

3-دستگاه شیرینگ آبگرمکن

این دستگاه به دلیل خاص بودن شکل ظاهری و گرد بودن محصول بصورت چرخشی طراحی شده و میتواند با سرعت 120 آبگرمکن در ساعت شیرینگ نماید و مناسب کلیه لوازم خانگی که شکل هندسی مخروطی دارند میباشد.