انواع دستگاه شیرینگ پک


دستگاه شیرینگ پک یکی از انواع دستگاه های بسته بندی است که نایلون شیرینگ و یا سلفون را به دور محصولات و با حرارتی که توسط تونل حرارتی ایجاد میشود قرار میدهد و یا وکیوم مینماید. این دستگاه به گروه های زیر تقسیم بندی شده است:

3 نوع دسته بندی دستگاه شیرینگ پک

1- شیرینگ دستی

شیرینگ دستی دستگاهی است که از نظر اتوماسیون صنعتی کمترین میزان پیچیدگی را دارا میباشد و شیرینگ پک پدالی و شیرینگ کابینی و تونل حرارتی از این دسته اند.

2-شیرینگ نیمه اتوماتیک

دستگا شیرینگ پک نیمه اتوماتیک دستگاه شیرینگ با اتوماسیون صنعتی متوسط میباشد که بیشتر جهت بسته بندی مواد غذایی و یا بسته بندی خشکبار و یا بسته بندی کالاهای صنعتی با تیراژ متوسط کاربرد دارد.

3- شیرینگ اتوماتیک

دستگاه شیرینگ پک اتوماتیک از دستگاه های بسته بندی نهایی است که بصورت اتوماتیک در خط تولید قرار گرفته و بیشترین میزان اتوماسیون صنعتی در آن بکار گرفته شده و برای کارکرد به نیروی انسانی وابسته نیست.