دستگاه شیرینگ پدالی

دستگاه شیرینگ پدالی به نحوه دوخت و برش پلاستیک شیرینک اشاره دارد که توسط دست یا بصورت پنوماتیکی و یا با استفاده از پدال های برقی انجام میگیرد ولی بصورت کلی دوخت و برش فیلم شیرینگ غالبا توسط جک پنوماتیکی و فرمان الکترونیکی صادر میشود و این فرمان جهت راحتی اپراتور توسط پدال انجام میشود تا دست اپراتور کاملا آزاد باشد در زیر انواع دستگاه های شیرینگ پدالی را مشاهده نمایید: