دستگاه شیرینگ دوگانه سوز

دستگاه شیرینگ دوگانه سوز انرژی حرارتی تونل شیرینگ پک را هم از طریق برق(شیرینگ برقی) و هم از طریق گاز(دستگاه شیرینگ گازی) و یا توامان (برق و گاز) که ما اسم آن را دوگانه سوز گذاشته ایم . دلیل اینکه می تواند در یک زمان از هر دو انرژی استفاده کرد محدودیت هایی است که در برخی مواقع سال (زمستان) در برخی از مناطق با کاهش فشار گاز و یا حتی قطعی گاز مواجه هستیم. به راحتی می توان از انرژی برق کمک گرفت و یا برعکس در تابستان ها با انرژی گاز کار می کنیم (دستگاه شیرینگ گاز سوز) که فراوان و ارزان تر است.پس به بررسی هر 2 مدل دستگاه شیرینگ پک گازسوز و دستگاه شیرینگ برقی بطور مجزا می پردازیم.

https://packesfahan.com/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b2/

دستگاه شیرینگ دوگانه سوز

دستگاه شیرینگ گازسوز

دستگاه شیرینگ گازسوز انرژی گرمایی در داخل تونل حرارتی را توسط گاز یا گازوئیل تامین می نماید و همانطور که در بالا به آن اشاره شد از نظر هزینه و قیمت بسیار ارزان تر از انرژی برق میباشد. این مدل دستگاه ها دارای سیستم حرارتی غیر مستقیم توسط کوره دوجداره استیل نسوز بوده که حرارت ایجاد شده درون تونل حرارتی را بدون کوچکترین دی اکسید کربن فراهم مینماید . دستگاه شیرینگ گازی توسط شرکت اصفهان پک در سال 1387 با شماره 48481 ثبت اختراع گردید و جوایز زیادی را توانست به خود اختصاص دهد.