برخی از مشتریان

برخی از مشتریان شرکت اصفهان پک که 4000 مشتری فعال میباشد در طی بیش از 60 سال فعالیت خود و طراحی و ساخت بیش از 12000 عدد دستگاه بسته بندی با بسیاری از کارخانجات ایران همکاری نموده و توانسته ایم رضایت مشتریان را در بالاترین سطح ممکن حفظ نماییم. در زیر بر اساس گروه های طبقه بندی شده می توانید آنها را مشاهده نمایید:

لوگوی برخی از مشتریان ما

برخی از مشتریان که همگی می شناسیم

فرش الماس کویر دامدارانکاشی نیلوروزنامه خراسانسیم و کابل سیمکو
قالی سلیمانبیسکویت گرجیکاشی مرجانبانک مرکزیآلوم کابل کاوه
ستاره طلایی ملتلبنیات کالهچینی زرین ایرانچاپ بانک ملتسیم و کابل ستاره یزد
فرش شیخ صفیبیسکویت اصفهان فرخندهگیتی پسندکاغذ کسری یزدکابل سازی تک
پاکشوبل روزانهمس شهید باهنر کرمانپاکسانداروسازی اکسیر
داروسازی رهامجتمع انبارهای آستان قدس رضویدنیای مس کاشانT F P-اتصالات پلیمری تیرانتوان صنعت پلاستیک شیراز
پی اف پی-P F Pشرکت صنعتی بهشهر (روغن لادن )سپاهان باطریگز کرمانیهنکل -پاک وش(پرسیل)
پتروشیمی جمصنایع غذایی پوک پوکاتحاد موتورگز گوهرکره شکلی
مجتمع پلاستیک طبرستاناشی مشیکیا الکترو موتور پارتگز شیرین منشایران رادیاتور
صبا شیمیشرکت روغن نباتی مارگارین ( روغن آفتاب)لورچمزمزداروگر

صنایع چرم

آریا کیسه آپادانانورد پوشش
پرنیان چرمناب فلز اذر
کفش صفاییکفش کمالی یزد
کفش آقا نژادکفش استاد احمد

صنایع نساجی

فرش الماس کویرنساجی بروجردطاق بستاننای زرینپشمبافی گل نثاربی بافت
قالی سلیمانپوش بافتکاظمین بافتپتو نیلگونصنایع الیاف ساویس اسپادانارنگ و تکمیل نخ کار
نساجی پرجینصنایع نساج پورنساجی صادرات الطافترنج بافتریسندگی پارسیان اصفهانرزین نخ بدیعی
نساجی تندیس کاشانبالشتکبهار جیننساجی طوسطلا ریس کاشانریسندگی مسعود یزد
نخ پیوسته زاگرسنساجی حریر الوانبافهشرکت تعاونی ریسندگی تابناز اصفهانفرش نیاورانایران تاب یزد
تولید آریا نخ زرندپیمان سپاهانصنایع نساجی اردکانصنایع ذوب ریسی چهلستونصنایع نساجی نگین البرز آرانآریا ریس مدرن
دیبا طرح و رنگ فدکنساجی گوهر چاپ کویر یزدتکمیل بافتمیر نخ سپاهاننساجی تندیس کاشاننساجی لاله مهرگان
آرتا تجارت زرینصبا بافتفرش شیخ صفیصنایع نساجی مسعودتعاونی تولیدی سیرنگطلوع نخ
ستاره طلایی ملتفرش کبیر یزدنساجی تافته بافت شهر کردنساجی زرتابمیخک نسج تهرانپاک ریس شهرضا
صنایع نساجی عمیدایران سپهرایران تک نخقائم بافت جرقویهپویا ریس ابهرسپاهان الیاف اسپادانا

صنایع غذایی

تعاونی مرغداران گیلاناختر جنوب دامداراننوساز صنعت رسپیناصنایع غذایی گلشاد مشهد
سپید گوشت ماکیانسپاهان مرغآبلیموی ممتاز جهرمرب اعلاءآب های معدنی آریا قلعه رودخان – کرست
کشتارگاه طیور ثمینقزوین مرغزرین غزالصنایع تخم مرغ تلاونگ خزرکشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
سحر مرغ کردانتعاونی خدمات مرغداران رامهرمزصبا مرغ زنجانپارس لبنلبنیات و بستنی پاندا میهن
مرغ کیسممحصولات دریایی جنوبمواد غذایی خمیر مایه چهارمحالخزر دشت رودسربازار کوثر 8-آقای عباس غلاف گر
گوشت آوران همدانسیمین سپهر سپاهاننیکو طعم اسپادانزیتون گوارسپیدرودصنایع غذایی و فراورده های گوشتی جهانتاب
بستنی جواندشت نشاطگروه صنعتی نگین نادریبیسکویت گرجیمزارع نوین ایرانیان
داراب لبن فارسپروتئین ایرانبسیم افرازربال آمل عسل ملکه خوانسار
تعاونی 333 سپیدانلبنیات پاکسارمینا شکوهدشت کرکسصنایع غذایی شاد بخش سهند
شیر پاستوریزه پگاه همدانفراورده های لبنی کاله آملصفانوش غربوشنا تجارت ایرانیانبهنام پروتئین زاینده رود
خوش طعم اصفهانلبنیات کالبرسیمرغ گوشت ارومیهبهنوش خراسانلبنیات کربلا
صنایع غذایی حمیلشیر پاستوریزه پگاه کرمانقند شاهرودمزرعه کوهستانآرتا مهنوش
پاکیزه مرغآب معدنی داماش گیلانتعاونی گروه 1334عسل مفید خوانسارلبنیات کاله
شیرانه گستراروم نارینپارس مهرطیور نائین شباهنگزاگرس سلیمانیه
کشتار گاه پرستو قائم شهرفراورده های لبنی شهر بابککشتارگاه پرناز طیورچشمه نوشان البرزمدیسه
آذر شیرانهصنایع لبنی افتخار گلستانغلامرضا گل آقاییانخزر شیرآفرینش پروتئین پارسیان
شیر پاستوریزه پگاه لرستانهرمز لبن رودانشیر سحر نائینفراشیر نامدارانتهران گوار
فراورده های گوشتی آهومرغ هماسالم غذانوشاد قطره طلاییتعاونی مرغداران یزد
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانسیمرغ دلیجانقند نیشابورسوت ایچچیاو
درنا مرغ دلیجانانبار قزل کیشگوشت بسته بندی سنگسرنگین گل سی سخترادمرغ صادراتی سالم و لذیذ
صنایع غذایی چیکا سپاهانشکوفه یاس بهاریکشتارگاه صنعتی مرغ زاگرسسپید زربال گلستانفرآورده های غذایی بینا رزن
قند نقش جهانتعاونی ببیان لمزاننوین پخش گلستانلبنیات گلریز نجف آبادتولیدی پک تین
آسان گوار پارسکشتارگاه مرغ کردانمولکولفرآورده های گوشتی اصفهان صنوبرزرین جم مارینا
کشتارگاه پرطلایی هیدجلبنیات می ماسآیندیاتحادیه دامداران سیستانبسته بندی خرمای طالبی
فراورده های گوشتی پیگیرگل گوشتبیسکویت اصفهان فرخندهکشتارگاه زرین پروتئین پاسارگادکاوه میسا
آب معدنی کوهدشتپنیر سازی دالانکوهقند قزوینکرنابل روزانه
صبحدم لبنتعاونی سرو شمالشمیران نوفرنوشصنایع غذایی بهناد
قند لرستانجام شیرین شهد یزدپگاه ایلام (آبدانان)شاپور جبروتیسالم پودران سپاهان
تک شیر کرمانگل یاس لبن-فالیزانرسالت لردگانآرد شیرازطیور مروارید صومعه
نوشاب  تهرانسپیده زریبار مریوانماهان سراب خوزستانشهد چهارمحالفرآورده های گوشتی کاله آمل
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیفروزان بیرجندشیر سویای اصفهانحلوا ارده کاخصنایع غذایی آریا اوپال
تولید و بسته‌بندی‌ فراورده های‌ غذایی‌ توژی‌ شیرازشیر پاستوریزه پگاه گلستانپاک آب سبلانشوان بمساینا پروتئین پرشیا
پروتئین افتخارتهران همبرگرکشتارگاه طیور پارسیاندارگل داراب جردزرین ظفر
ارژننویدگستر اصفهاندرسا مرغآب نیرو بخش گلستانچتر سبز
پاک پی شهرکردپرند الوندلبنیات ریف بغدادپردیس شیرصومعه سراتیسامان جنوب
دلفین سفید فارسپاک پویان زاگرسخرمای سید احمد موسویتک چین کرمانمروارید زاگرس
شیر پاستوریزه پگاه اصفهانمواد غذایی گلتاشآبزیان تک هلال قشمصنایع غذایی گلشهرزنبورداری شیرین
شیراز مرغسقزسازی سیوان کردستانکشتارگاه پارسی مرغ جنوبشرکت پخش سایه سمنمجتمع انبارهای آستان قدس رضوی
تولیدی ایران غذاصنایع غذایی رزبیسکویت شیرین تانیا خوراک پارسیانخشکبار عابدینی
تولیدی بازرگانی نخل بستانکشت و صنعت فارسبسته بندی گوشت نور زاهداننان گستر سپاهانتعاونی آبزی پروران فارس
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقیبه آرانوش آوران گیتی پسنددوغ پلوتونخشکبار یزدانی
فراورده های پروتئینی دمسکیمیای سفید غربصنایع غذایی اسطوره جلفاادریس (رضایی)تدبیر اندیش فدک
کشتارگاه سیرجان مرغقرقاول خزرقند زیبا شهرلبنی پارس دنونخدمات بازرگانی کریم آباد جیرفت
فراورده های لبنی خاتون گیلانزرین لبن پارسشقایقمکران تباههشهد حلال کریمان
صنایع غذایی سحر همدانگز کرمانیقهوه پارت سازانعسل شهد گل خوانسارراتین خوش
پروتئین گستر سیناپشتیبانی امور دام تهراندشت زاگرسیاس بناب آذربایجانرشته بری ذائقه پسند
پرتو دانه خزرپشتیبانی امور دام فارسشیر فجر آساک قوچانلبنیات فلات کوهرنگناب پروتئین مهر
کارخانجات تصفیه شکر تهرانگروه تولید و تهیه احتیاجات زندگیگلباراننوش هاموننیکا پاک – رحمتی
همایشتعاونی 159 عسلریز خویآوای تهرانکشت و صنعت روژین تاکشهر لبنیات میهن
بهار گل شیرازبیسکویت بهشتمجتمع صنایع غذایی اصفهانپرو چشمهدینا گستر پاژ
زمرد بهینفراز گستر کیهاننیکان گوشت فارسستایش مهر بیرمسیرنگ زیبا
عسل سیالانتولیدی و بازرگانی لقمه ساز شمالکشتارگاه قائن طیورصنایع شیر تهرانصنایع غذایی میرباقری
صیف دانهسرما سنج پارسآقای غلامرضا پاک رأیراشین کویر رفسنجانشرکت تضامنی محسن حاجی رسولیها و مجید مرندی
صنایع غذایی پگاه اصفهانمرغ طلایی نوشهربازرگانی پاسارگاد پسته رفسنجانگلوکزانلیمو دشت جهرم
فرآورده های گوشتی مهنا خوراکنورتاش پیمانکشت وصنعت دز دشتدژداران دوآب صمصامیآبزیان مهتاب
مانا مرغممتاز لیموی جهرمخانم بهاره درویشنوشابه سازی ساسانصنایع غذایی دینا
زمزم اصفهانبهشهر شهر سبز کازرونآمل طیور هراز شماللبنیات مالگادیبا طوس کارتن
شیر و لبنیات بیستونکشتارگاه گوشتی بلوچستانالرندآزاد بال شرق کارخانهمرغداری تخم گذار
فرد آذربایجانهامون تباههرفیع کنارکآماده لذیذنامیان بام سپاهان – هسته ارژن
شرکت شکوه پیمان – محصولات ویفرلبنیات درفکتوسعه صادرات کویرشرکت تولیدی موادغذایی خوشنامصنایع غذایی مینا برتر
لیموندیسزرین طیورچهل چیکه فارسآکواتیک استار ایرانیانفروشگاه بزرگ و چندمنظوره برادران مقصودی
کشتارگاه صنعتی سیمین بال میاندوآبآزادگان بختیاریقطعه بندی خوش اندامصنایع شیر دهنگقنادی تبریزی
لپه سازی و بسته بندی محصولات غذایی اروم تارلافودازتعاونی یاس گل ماسالتعاونی گلابگیران مشیرهلدینگ کیارش
روغن نباتی فرآوری سبوس مازندکشتارگاه سپید مرغ مانشتکشتارگاه مرغ لارستانصنایع غذایی دلخواه کوثرسردخانه پور ماندنی
بستنی اطمینان آذر گلروز نوش غربحلوای زرقان گلستانمرغ سحر سیرجانکیان قزل بختیاری
صنایع غذایی مروارید زرین ساحلکشتارگاه صنعتی بهار لرستانزاگرس نوشان جهانکارگاه بسته بندی خرمای داردانکشت و صنعت نخل سبز هور
کشتارگاه صنعتی طیور گلستانبهشت برینکشتارگاه ری تیهوصنایع شیر پارت لبن اسپادانافروشگاه سوغاتی شوکا
دانژه آریاشرکت شکوه حمیدخوش آب نوشصنایع غذایی بدرتاتائو
قند بامشادشاد چین فارسیوحنا شمالصنعت گستر تالششرکت زرین دانه ۱۳۳ آسمان
خشکبار الماس یارنارون شیرازجی کوثرلبنیات به آورانمجموعه رستوران های عمارت وکیل یزد
نورین پسته تهرانبستنی روزبازرگانی میرزائیانلبن دشتتجارت مزمز بین الملل
صنایع غذایی یلدا-برزگریلبنیات سعدآبادیگسترش بازرگانی کرمانیگوهر آب هرکیانکشت و صنعت دعبل خزایی
هوور جنوببه یک شیرازکولاک آور سیاهکلشیرین فام قمکشت و صنعت طلاچین
بسته بندی خرمای جنوبشکلات سازی جمشیدیکره شکلیحلوای جنتیمینو عسل
پنیر سازی تبریزاسانس ایرانآب معدنی حیاتصنایع غذایی مینو فارسسبز نگار البرز
گلبرگ نهاوندهاله پانیذشیرین چشمه گیلانممتاز کوثرجاودان ستاره زیویه
کشتارگاه بندر طیور هرمزگانبازرگانی سلوا غربآذین شوشترامینهبیان تجارت نوین ایرانیان
کوهکحلوا شکری عقاببهنوش ایران/ستارهمیامی شیمیگز ویونا
پرتو باران آسیاستاره سپیدانآلاس شیر نقش جهانصنایع شیر ژالسیمرغ رهام شاهوار
مرغ بال پامحصولات غذایی شبنم شکوهیهگل ریحانآذر جاوید تبریزکلوچه طغرا
صنایع غذایی دستچینهزار چشمهآذوقه شیرازفراورده های گوشتی گوهر نگینخرمای دایان
خرمای بن جنوبگز گوهرزمزم گلابگلاب نبینخل مرکبات جهرم
فراورده های گوشتی تانیس نصف جهانروغن نباتی سه گلتاتیناکنسرو ماهی دلتا – قاسم نوبختفرآورده های غذایی خوش خوراک
دریای نیلگون چابهارفرید لبننگین آبینخل حیدرنودوشن
گیلان کشتارصنایع غذایی آی تکستوده شفقگل تک مهرقند اصفهان
خوش پخت نقدهطلوع صنعت ارومیهپاکنام سپهر سپاهاندرخشان سربازسپهر نایلون
نهاده های دامی جاهدشهد زرنوشدامپزشکی ارتشسرد ایمن دماوند-میمکطراوت گستران اطلس-برنج محسن
اسپارو کادوسرامک قشمکشت وصنعت رفسنجانتعاونی مرغداران گوشتی قم-کشتارگاه شاهین باللبنیات ریماز-کوهپایه سبز
کشتارگاه صنعتی متحد زرین قمنگین دشت خرمکیمیا پروتئین آسیاهیمنگز خشایار
بسته بندی خرمای نگیننسیم طیورکارخانه کشت و صنعت تروندصادرات الطاف(مغز بادام)کشتارگاه مرغ آباده (گلپایگانی)
پرشاد یاراننارسی ککمهر افزون سامانگروه صنعتی راهبکشتارگاه بالداران زاگرس
لبنیات دهقانپنیر خرمگلسابسته بندی تخم مرغ روزهامون مرغ مبارکه
نمک پگاهکمان پرتو ساریحجیم دانه میهنگوشت بهنام زاهدانهمبرگر افشان پروتئین
حلوا ارده سازی عباسیکشت و صنعت کازرونآذر گل سراببسته بندی خرمای  ظاهریکشتارگاه شرق لرستان
کیهان شیربه آفرین کیمیاکیمیا زرین غربشرکت خوشگوار-چای میعادآسمان تجارت آمل(آرتا فرد آمل)ویشکا
شیرین عسللبنیات کبیر یزدگز شیرین منشآقا جان گستر بنشرکت تعاونی تولید کنسرو مرکز – تن ماهی درج
ناب پروتئین زاگرسلبنی دالهدلپذیر سحرفردان نوشصنایع غذایی پوک پوک
فرآورده های لبنی دشت ساوالانکشت و صنعت هامونکامکار جنوبکشتارگاه صنعتی طیور گلندترشیجات اربیل
اطعمه پارسکیان لبن نهاوندشکلات آچاچیکشت و صنعت مولائیکشت صنعت کشاورزی پیشگامان کاسپین کوثر
فرآورده های غذایی انوشه گوهرشیر پاستوریزه امینبهتاب شیرازشرکت روغن نباتی مارگارینفارس ماکیان شیراز
زهره بغدادفرآورده های لبنی بینالودشکوفه بابلجهانیان انارآقای عبدالحسین صحین
گل ریحانطراوت ساز البرزصنایع غذایی دوریسگلنان پوراتوسنمک تسویه سپاهان
مهر زمستانهبازرگانی پارس محزونشهد آبکشتارگاه افلاک طیور لرستانبازرگانی وحید میر هاشمی
کام شیر نهاوندمیعاد گستر ادمانصبح سپید پارسچیپس نور جمخشکبار نصیری
نگین سفید عشایرحسین سید مظفرینگین مقدم خاورانارشیا کاسپین سبز سپاهانحلوا ارده حاج ماشا اله شاه بلی گلزار
ویدا پارتنام آور دلیرقنادی تواضعکشت و صنعت احمرنوین انجماد ایده آل زاینده رود
کشتارگاه صنعتی طیور سپیدان آملپنیر امیننادر لبن همدانکشتارگاه صنعتی طیور هدایتپایگاه پشتیبانی ناوگان جنوب
فرآورده های غذایی تک محلاتصنایع غذایی بیژنلبن پارس شیرازصنایع غذایی سارا گستران عصر- لبنیات ماناکنیسان شرق
مرغ پرطلاییگوشت شرق مازندرانمهفا خوراکآلایش دامی عدالتپروتئین آرمان جنوب
شادگل نیشابورفروشگاه محمدیانطیور تهرانصنایع غذایی بهار نائینطلای ناب کیهان
بهنوش لبنگوشت خان باباطیور صنعت جنوبکشت و صنعت شهد گیران کاشانچهار فصل یاسوج
نیکان گوشت اصفهانبسته بندی پسته فدکشیر پاستوریزه یزدتعاونی 199 لردگان-بهدانشرکت صنعتی بهشهر
سردخانه بهار اصفهانبسته بندی خرمای شادگانلازک بوشهرلبنیات صبحگاه فارسبهرام تاپ توس
شیر پاستوریزه کردکوی ایلوارآب معدنی شقایق الوند همدانپاک دانه ایرانیانپامچالودق السما -معمل المیلاد لانتاج العصار المخففه
سلامت فرد

صنایع کانی غیر فلزی

آجر سفال تبریزسفال سیمانی سقف نیک و نوینچینی کردزرین سفال زنجان
آجر نقش جهانآجر صفهکاشی زهره کاشمررحمان کهن پور
آجر مریخی پورکیمیا بردسیلیس آراآجر نگین میبد
آجر ماشینی ساحل یک و دونسوزینپترو صنعت صفا دلیجانکاشی شایان
کاشی الماس کویر رفسنجانگروه صنعتی نگارستانآجر اصفهانضامن پاژ
کاشی الوندسیلیکات کیهانآجر ماشین خویآقای سروری
کاشی ایراناآجر  سفال امیرآجر نسوز تهرانکاشی اطلس مهریز
کاشی پارسآجر ادیبشیخ پلاستیکآجر تابان
کاشی تبریز کفآجر سپاهان ارگسانیار پاسارگادآیدا سرام
کاشی خیام میبدآجر آسوگلستوکاشی برلیان تهران
کاشی رباط میبدشیشه ایمن البرز پارسیانپردیس سرام پاژکاشی ستاره
کاشی زرین خراسانفراورده های نسوز ایرانفراورده های نسوز تبریزآجر یزد رس
کاشی زمرداسپندارآجر سفید میبدکاشی یاس سرام
کاشی سمنانشیشه لرستانرومیناکاشی یاقوت
کاشی صدفصنایع شیشه ایمن اطلس جاممهران صنعتمهرنگار درخشان
کاشی فیروزه مشهدکاریز شیمیتوسعه سبز اندیش صفهکاشی اورست
کاشی نارینآجر اردیبآجر ماشین کیان بهسازآجر آزادی
کاشی نگارآجر پارسپارس گرانیت رفسنجانراک سرامیک
کاشی نگین میبد یزدمصالح ساختمانی آذربایجاناستیل فرمکاشی زاگرس درخشان
کاشی نیلوآجر توکل دزفولشیشه و بسته بندی تاکستانصدیق سرام آباده
کاشی نیلوفر بیرجندنسوز آذرگچ زمردکاشی باستان
کاشی یزدآجر نما پیشتاز اصفهانتکنو آجرکیمیا سرام
کاشی فخار رفسنجانآجر صائبآجر کسریاروم نگار
کاشی گلچین میبدآجر ایزدیگروه تولیدی آجر مجوف و گیتی اصفهانپارلا سرام
کاشی گلدیسآجر دوشینآجر زرنماکاشی صدرا سرام
کاشی یزد سرام کویرشفاف شیمی پلاستآجر سفال میهنکاشی نفیس کویر یزد
گرانیت ناز سراماوست -AVESTآجر حسینیسنگ و کفپوش ری شهر
گرانیت آریاآجر ماشینی موسویآجر توکلآجر نمای پیشتاز تهران
مهفام جامکارخانجات کاشی جمآجر ایلامنسوزهای پیشرفته چینندگان
صبا کاشی بروجنمجتمع مرجان میبدنقش حجر کرمانکاشی رزسرام مدرن
کاشی ارچینآجر سفید اسلامشهرکاشی نارین میبد سرامجام ایمن
کاشی تکسرامکاشی رویالکاشی وسرامیک آماتیس شهر بابکمقره سازی صدف گستر زنجان
سرام نگارآجر ماشینی هادیانپرشین کاشی ایرانیانکاشی کویر یزد
صنایع کاشی اصفهانآجر ساحلآجر نما کوثر سپاهانکاشی سعدی
صنایع کاشی خزرشیمی الوند کاسپین قزوینسفال پارسا مریوانکاشی و سرامیک برلیان رفسنجان
کاشی آسیادیر گداز جیآجر ماشینی مجد آذربایجانمجتمع کاشی میبد
کاشی روناسکاشی پاسارگاد آبادهفراورده های نسوز راه صنعتکاشی مسعود ایران
کاشی کسریآجر سفال گسترروان رود سپاهانکاشی شیرکوه یزد
کاشی مارلیککاشی پاسارگاد سپاهانسیمان آبادهایفا سرام
کاشی مرجانکرف اهرم korf ahramآجر نما سنتی امید آذران قمصنایع کاشی تبریز
کاشی خاتم اردکان یزدکارخانه هبلکس (آستان قدس رضوی)آجر نسوز رضوانکاشی گلسرام اردکان
کاشی طوسکاشی برج اردکانکاشی خاطرهکاشی الماس کویر یزد
سرام آرا کویربتن و قطعات بتنی البرزکاشی سانازکاشی کاوه
سارا کاشیآجر ماشینی نو بنیادکاشی تیماکاشی کاژه
گل سنگ میبددیر گداز آذرکاشی ارس بروجنکاشی فرزاد
عمران نقش چینصنایع شیشه و پلاستیک دنیا- هما پلاستیککاشی درسا سرام میبدکاشی نوآوران
کاشی نائینتعاونی تولیدی کیوان پلاست بوشهرشیمی کاران اسپادانکاشی عقیق
کاشی احسان میبدشرکت حلبچه عراقکاشی سیناکارا سازه متین
صبا کاشی عسگرانکاشی میلاد یزدکاشی و سنگ پرسپولیسبهین سازان نو اندیش
آتش پویا سپاهانتهیه و تولید مواد نسوز کشور آجر اخوانسازه سبک آراد
نگار گستر نما

صنایع فلزی

تفلون کویر یزدماد آریا ویستاصنایع چهارمحال بختیاریمثلث فن آوری
چینی زرین ایرانایران رولدینا پلاستماه نشان
چینی ساغرصنایع پلاستیک پوشینه- آریا رنگ درخشانچهره یزددادرس آتش
چینی پردیس کاشانصبا فرآیند سپاهانمس شهید باهنر کرمانمبرد صنعت تهران
سرایش سپاهانشرکت مالیبل سایپادژپادتهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو
جارپلاستیک صنعتگرمسازکاسپین
جناح گستر جنوبگروه صنعتی آماایمان سرنگقوا آب
زلال کوثراتحاد طلایی آسیانیرومند پلیمرنگین پارس سپاهان
مهر پلاستیکمبلمان اداری جهان چیدمان(جلیس)موتور سازی پویا نیستانکبرنا باطری
چینی رویالدنیای مس کاشانایمن تاش سپاهانتلوان تجارت
ارکان ساختار نوین ایرانیانبنیان نوین شیمی پارسپیشتاز AVKدرسا پلاستیک
مشهد دوامشعله خیز آذر- رکس رادیاتورایران انشعابشیخ سامانی
گرم آورانشرکت صنعتی تولیدی پلاستکارانرژی باتری اسپادانارینگ سایپا
سینجر گازگروه بهستان تجارت ارس-بکوجوش و اکسیژنرینگ آلمینیوم خمین
فراوران روشناصفهان کشت-هیدرولیک و پنوماتیکایران زمینصمغ طبیعی حفاری
البا گازوالا پلیمرتگرگ فوم البرزدی اس پیDSP
تجهیز تونل جوانطرح پردازان صنعت آریا(ساجیران)نساجی خسرویصنعت سازان
گالپرتیزرین بنا پارسیان – سیندژپایا کلاچدانش
ویستا مهر سپاهانفارس ریزان مواد – سهامی خاصپلاستیک همتیانشخم ماشین
پمپیرانصنایع شیمیایی لاستیک ث ث ثصنایع ریخته گری پرلیت آسیاآلمینیوم پارس
گواهسید منوچهر میری – تایکوتولیدی صنعتی امیر نیاشکوه صنعت اسپادان
دینا ایمن قطعهبهران آسانبرایران ترانسفو زنگانقطعات اتومبیل ساوه
بازرگانی خضری-صادراتآرا نیرو سپاهانتولیدی فرآورده های تقطیری پارسیان شیرازلوازم خانگی نقش جهان
مفتولیرانارکاک تولیدیراق تولیدیرویال تفلون
ریخته گری آذرین اصفهانزیبا طاق صنعتایران گداختتعاونی تولیدی توزیعی- فولاد کرمان
اورند پیشروپارس لیانآهن سایشیمی معدن همدان
صنایع استیل البرزآریا لجستیکشهرداری گرگانپارس تراش
میلاد محور اردکانآنتن تاجT.T.COصنایع مس قائم
مجتمع پایا ذوب کاوهآرتا کار مهر پارسیانشرکت صنعتی شوفاژ کارپویش صنعت دشتستان
سردساز خودروآنیتا پوششصنایع هفتم تیر اصفهانتولیدی قطعات خودرو
بازرگانی رنگرزپالار صنعت – خط تولید مواد و قطعات نسوزتولیدی ممتاز سپاهانبامداد فردا
ایران رادیاتورگروه تولیدی فرد آورتوسعه بازرگانی اخوان جمگروه صنعتی آذران
تولیدی یدکی موتور ایرانایران پیچیاس پلاست شمال-petپویش پارت سیمین
گرما آفرین ایساتیس یزدایرکا پارت پویاگیو پلاستیک-ظروف یکبار مصرفاطلس پیچ گستر ایرانیان
پارس پانالآبنوسپارس استیل-ظروف استیلایران دلکو
تولیدی خرم صنعتتوانا ذوبشیشه مظروف یزد- بلور و شیشه کاوهکند پلاست تعاونی 16 ارومیه
گوهر قوطی بروجرداریس سازه پارسیانآذرتاب جیصنایع کلاچ سپاهان
صنایع چدن پارسذوب ریزان همدانمهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانهسپاهان باطری
شیر گاز ایرانمتالوژی پودر مشهدپمپ کشت و صنعت اصفهان – شناور پمپرادیاتور سپاهان
مهر آریا پلیمررادمان پلاست آپادانامسبار کاوهابزار و فنر هلی کویل شمس
شرکت تعاونی نوید نورکهکشان رو سپاهانکیان بسپار صفاهان(قطعات سیلیکونی)ژرف نگار کاوش مهر
بتا صنعت ایلیاگیل راد شمالverna safe doorقطعه سازان مدرن تندیس
کیا الکترو موتور پارتاتحاد موتور

صنایع سلولزی

برزین نام آورروزنامه خراسانمایر ملنهوف
بانک مرکزیچاپ بانک ملتچاپ و بسته بندی ثمین
کاغذ پارسکاغذسازی کهریزکعصر کتاب
صحافی پیمانزرین برگ پرشیامقواسازی خورشید تابان
صفا بست سازآوند چوب آریاخمیر و کاغذ اترک
کارتن شقایق گلستانزرین سلولزنشر چشمه
انتشارات سوره مهربردارشیبانتشارات اسلامی
واژه پرداز اندیشهمقواسازی کوثر اصفهاناطلس چاپ
رکن الدینی(صحافی)غنچه وارچاپ رحیمی
بهین سیروان زاگرسانتشارات انوارالهدیخانه چاپ
صحافی سپاهانپارس کارتن سپاهانترام چاپ سپاهان
فرم های بهم پیوستهپویا برشطلا چاپ
لفاف زرینپردیس کاغذ پارسیانپارس نفیس سپاهان
صحافی دانشمندJM OCEAN AVENUEکاغذ کسری یزد
دفتر سازی هدایتابنیه مقاوم آریاتوسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه
دانشگاه صنعتی اصفهانسقف کاذب هفت الماسچاپ بهار پویان سپاهان
چاپ عسلکاغذ فام کویرکالا پک
تولیدی بهداشتی دستمال ایرانسورنا کاغذ ایساتیسنشر و چاپ شهید مطهری
سازمان ملی جوانانسما المنار عراقکیمیا نگار سبز صدر
رنگینه نقش ملیساکارتن هما سحر

صنایع برق و الکترونیک

لوح فشرده پرتو آبیسیم و کابل ستاره یزدصنایع کابل کمان زنجان
صنایع سیم و کابل بابک کرمانسیم و کابل سیمکوسیم و کابل شیرکوه
کابل صائبکابل متالسیم و کابل اصفهان مطمئن
تجهیزات برق پارسکابل سازی تکریز موج سیستم
مجتمع فورتکس رایانهسرآمد الکتریکآنتن هایدا
زیبا نور زنگانرسانا برقاسپادان بهسیم
سیم و کابل شیرازپردیس صنعت سیاره سبزنور کار الکتریک-گلنور
سیم و کابل همدانبهار کالای سپاهانآلوم کابل کاوه
سیم و کابل ارستوسعه صنایع نیمه رساناشرکت صنایع شایان سیمکان

صنایع دارویی

پاکسانپاک بین تنداروسازی رازک
پاکشوادیب شیمیداروسازی اکسیر
پارس حیانشرکت صنایع بهداشتی SANIAداروسازی آریا
دستمال کاغذی لاله بستکداروسازی رویان داروپارس گهر شوی
شاخص طبگل داروژاله نور
داروسازی بهساهنکل -پاک وش(پرسیل)تهران دارو
ایران شکوهنیک سامان داروادیبان بهار
داروگستر نخبگانطبیعت سبز دانژهتیس اسکاچ
صنایع شیمیایی بامداد بهارماهک درنیکا کیشداروسازی سلامت گستر جنوب
داروگرشیمیایی بهداششرکت دلبان
طبیعت زندهتوسن داروداروسازی رها
داروسازی الحاویبیمارستان شهید چمران تهرانشهران شیمی
ب.ب.کطب افزار الماسسورینت کیش
عماد درمان پارسگروه بهداشتی فیروزسبحان دارو
جهان صادراترشد دانه گرگانداروسازی دکتر جهانگیری
شمشادداروسازی زکریا رازی تبریززر سیما آرا

صنایع شیمیایی

چسب احصانلوله سبز همگامپلی اتیلن امید داراب
پلاستیک آپادانارز پلاستیک کارتولیدی شیمیایی نمای اول
رنگ سازی نمای اولصبا لوله زنجانمهران شهاب زاینده رود
صانع یکتاالبرز ستاره گلپایگانآقای محمدرضا قائمی
چسب نوین گامپی اف پی-P F Pرنگ آرتا
مهیا رنگشرکت نفت سپاهانراد مهر شیمی
رنگ رونقتکساایرانیان BASF
رنگ فراز پیشهسوخت آماکولاک شیمی
بهرنگ یزدT F P-اتصالات پلیمری تیرانآذر ساتراپ
بی نظیر کارشاهین روی سپاهانرام یار شیمی
شرکت نیک بسپار یزدپالایش امید گرمسارتوسعه صنایع پلاستیک
اصفهان بسپار مسعودپتروشیمی فن آورانتوسعه صنایع پلاستیک ایران
پارت صفحهلوله گستر گلپایگاناتصالات بهتراشان سپاهان
پتروشیمی شهید تندگویانگروه صنعتی حسام-لوله های آبیاریعقاب گریس
کیمیا جاوید سپاهانآذرخش شیمی البرز-هما شیمیکراپ قزوین
کیان پلاستکشت و صنعت گلکارانکیش پارس دیزاین
پویا شیمی پیشتاز پارسهآذر روان سازشاهین مفصل
قاسم ایرانپلاستیک فرمستر پایپ
فراورده های شیمیایی ایرانسینا صنعت سیلکبیک محمدی
مهرتاش سپاهانپتروشیمی ایلامآریو پلاست شیراز
آبتاب شیمی شرقشایان روغن پردیسگروه تولیدی موج
فرات پلاستیکفریناز راشد مرندیگیتی آسا
آریا سولارشرکت بین المللی قیر طبیعی آرشامزرین تاک
صنعتی دوده فام – صدفنوین اتصال پردیس گسترشبار آفرین صنعت
پلیمر ایرانتکاب لوله زفره اصفهانروان گستر
نفت بهرانپلی اتیلن کشاورزشیمی قطران عرفان
مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایراندینا پلیمر صفاهانتوسعه صنایع جنوب شرق
آریا شیمیلوله بیست بسپار اسپاداناپوریا شیمی اسپادانا
کربن ایرانالماس فیلمرنگ ممتاز ایران
آمودسازان پارسیصنایع پلاستیک لاکانفرج و تراش آذرخش
آتی سازاناشکان شیمی اصفهانشرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
آریان اطلسآهن ماشین توان – آترودمجتمع پترو صنعت گامرون
پویان صنعت شرقعایق های حرارتی سپر آتش جیشیمی آریا دیزل
نیکان پلاستیکآوند پلاست کرمانظریف پلیمر
فراز لوله نقش جهانمهراس کویردراج(سفره یکبار مصرف)
پایا پاسارگادصنایع شیمیایی پیشرو گامان نور شریفزیست فناوری سیتک
پلاستیک تهرانکاسپین لوله طبرستانپژهان شیمی
اکباتان پلاستیکرنگین بسته نقش جهانآبرنگ سازی استار
بیگیپتروشیمی جماکسیر نوین فرآیند آسیا
انتقال بهینه سیالاتآرتان پترو کیهانصنایع شیمیایی اصفهان
پترو کیمیا سپاهانکالا مهر دنیامجتمع صنعتی صدر شیمی شیراز
یزد بسپارصنایع شیمی پوشش رنگپخش دارو فردوس
مونا پلیمرمجتمع پلاستیک طبرستانلوله زرین کار یزد
آذین گریس رادپرنیان پلیمر آپاداناشاهین سپهر سها (روغن موتور)
قم پلیکاپیشرو پارسیانصبا شیمی
مهتاب گریستوان صنعت پلاستیک شیرازدانیک
رزین سازان فارسشمس پلاست طبکربور سیلیسیم آبادان
استاربسپار پلاستیکس پارس رادالبرز پلیمر جی
آبنوس شیمی سپهرلوله و اتصالات مبارکهپترو ماد کیمیا
تکاب شیمیآقای علی بمانی نژادبهریزان – یراق آلات
نوین پوشش جیآقای محسن نقدیروغن موتور اسد شیمی پارسا
شیمی الوند جیمهدی پارسا منش – آرمان پلاستیکشرکت ملی نفت کش ایران
چسب ستاره سمناننوین پاژرز پلیمر
چسب الغریپارس پلی اتیلن جنوبیاطلس پلاستیک فجر
شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی I.E.Mw&pصنایع لاستیک فرا پیشتاز هونام
صنایع شیمیایی سینادنا شیرازآریا پلاست فارس آریو مهر
پیک شیمینوین بسپارمارون صنعت اصفهان
پالایش شمالآئین تجارت مارلیکآتی لوله
صنم پاک شیمی همدانروغن موتور دماوند

صنایع ماشین سازی

ویداسازان
ماشین سازی میر نظام

صنایع کشاورزی

دخانیات کردستان
دخانیات خوی
افرا شیمی
شیمیایی سادات مهان
آرارات دخان خاورمیانه
لوگو اصفهان پک

Click here to add your own text